Sea route & distance

Wadi Feiran Terminal (Abu Redeis - El Nazaza), Egypt to Port of Santos, Brazil: 7818 nautical miles

time at sea

Distance:
7818 nm
Speed:
knots
Days at sea:
32.6